MÅLA MED LJUS

Ljusets skiftningar är  min inspiration.
Det bohusländska landskapet bjuder mig skönheten.

Oljefärgen läggs i flera skikt.
Motiven tonar varsamt fram och blir till poesi i målerisk form.

Vardagliga naturupplevelser förmedlar  stillhet och känsla av tidlöshet.