Ulla Magnus Lindbom

Ulla Magnusson Lindbom, med artistnamnet Ulla Magnus Lindbom, är född i Brodalen nära Lysekil. Sedan 2002 bosatt på sin släktgård Österöd, Härnäset. Tidigare verksam som bildkonstnär och gallerist i Göteborg, Oslo och Paris. Har under årens lopp haft ett flertal utställningar och är representerad i privata och offentliga samlingar i Sverige och utlandet.

Skimmer 290x80

Omgiven av Härnäsets fjordar, skog och hav finner jag harmoni och     skaparglädje. Ljusets 
alla skiftningar är min inspiration när jag skildrar  det bohuslänska landskapet.
Färgen läggs i flera skikt och motiven tonar varsamt fram. Vardagliga naturupplevelser blir till
stämningsbilder förmedlande stillhet och känsla av tidlöshet.